Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 A » 5 A » 6 A » 7 A » 7 B » 8 A

Plany różnych dzienników

» Klasa I A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa II A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa II B - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa III A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa III B - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 matematyka
4 A - Kaźmierczak J. (12)
przyroda
4 A - Ordza T. (12)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
2 08:25-09:10 j. polski
4 A - Hołodowska M. (12)
matematyka
4 A - Kaźmierczak J. (12)
j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
j. polski
4 A - Hołodowska M. (12)
3 09:20-10:05 j. polski
4 A - Hołodowska M. (12)
j. polski
4 A - Hołodowska M. (12)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
4 A - Kaźmierczak J. (12)
technika
4 A - Tomiak M. (12)
4 10:20-11:05 przyroda
4 A - Ordza T. (12)
historia
4 A - Snuszka A. (12)
informatyka
4 A - Kaźmierczak J. (17 K)
j. polski
4 A - Hołodowska M. (12)
etyka
4 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
4 A rel - Frąckowiak Z. (12)
5 11:15-12:00 wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
plastyka
4 A - Witek A. (12)
j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
muzyka
4 A - Leśniak G. (12)
matematyka
4 A - Kaźmierczak J. (12)
6 12:15-13:00 j. angielski
4 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
zajęcia z wychowawcą
4 A - Waraczyński M. (16)
7 13:10-13:55 wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 j. polski
5 A - Grzelak A. (16)
j. polski
5 A - Grzelak A. (16)
j. polski
5 A - Grzelak A. (13 BCH)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (16)
technika
5 A - Tomiak M. (16)
2 08:25-09:10 matematyka
5 A - Wojciechowska S. (16)
biologia
5 A - Ordza T. (12)
j. polski
5 A - Grzelak A. (13 BCH)
etyka
5 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
5 A rel - Frąckowiak Z. (16)
j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
3 09:20-10:05 geografia
5 A - Zimna E. (16)
j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (16)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
5 A - Snuszka A. (16)
4 10:20-11:05 j. angielski
5 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (16)
matematyka
5 A - Wojciechowska S. (16)
muzyka
5 A - Leśniak G. (16)
j. polski
5 A - Grzelak A. (16)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
5 11:15-12:00 zajęcia z wychowawcą
5 A - Snuszka A. (16)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
5 A - Snuszka A. (16)
6 12:15-13:00 informatyka
5 A - Kaźmierczak J. (17 K)
plastyka
5 A - Witek A. (16)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 6 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (15)
religia
6 A rel - Frąckowiak Z. (13 BCH)
j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (12)
2 08:25-09:10 j. polski
6 A - Snuszka A. (15)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
informatyka
6 A - Dominiak D. (17 K)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (17 K)
technika
6 A - Tomiak M. (15)
3 09:20-10:05 wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
biologia
6 A - Ordza T. (15)
j. polski
6 A - Snuszka A. (15)
zajęcia z wychowawcą
6 A - Wojciechowska S. (17 K)
matematyka
6 A - Wojciechowska S. (15)
4 10:20-11:05 geografia
6 A - Zimna E. (15)
j. angielski
6 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (15)
j. polski
6 A - Snuszka A. (15)
muzyka
6 A - Leśniak G. (13 BCH)
historia
6 A - Snuszka A. (15)
5 11:15-12:00 historia
6 A - Snuszka A. (15)
plastyka
6 A - Witek A. (15)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
6 A - Snuszka A. (17 K)
6 12:15-13:00 matematyka
6 A - Wojciechowska S. (15)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
6 A - Snuszka A. (12)
7 13:10-13:55 wychowanie do życia w rodzinie
6 A wdż - Tomiak M. (14)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 7 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 geografia
7 A - Zimna E. (17 K)
biologia
7 A - Ordza T. (15)
informatyka
7 A - Dominiak D. (17 K)
j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (15)
2 08:25-09:10 j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (15)
geografia
7 A - Zimna E. (17 K)
j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
zajęcia z wychowawcą
7 A - Grzelak A. (17 K)
3 09:20-10:05 matematyka
7 A - Wojciechowska S. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
muzyka
7 A - Leśniak G. (17 K)
chemia
7 A - Ordza T. (15)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
4 10:20-11:05 j. polski
7 A - Grzelak A. (17 K)
j. polski
7 A - Grzelak A. (17 K)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (12)
biologia
7 A - Ordza T. (15)
j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
5 11:15-12:00 chemia
7 A - Ordza T. (15)
j. angielski
7 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
j. polski
7 A - Grzelak A. (17 K)
matematyka
7 A - Wojciechowska S. (15)
fizyka
7 A - Tomiak M. (15)
6 12:15-13:00 wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (7 Pianino)
plastyka
7 A - Witek A. (12)
fizyka
7 A - Tomiak M. (15)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (15)
7 13:10-13:55 historia
7 A - Snuszka A. (17 K)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
7 A - Snuszka A. (15)
8 14:05-14:50 etyka
7 A et. - Borkowska M. (8 Lo)
religia
7 A rel. - Frąckowiak Z. (15)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 7 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 matematyka
7 B - Wojciechowska S. (11)
informatyka
7 B - Dominiak D. (17 K)
geografia
7 B - Zimna E. (12)
historia
7 B - Snuszka A. (11)
2 08:25-09:10 geografia
7 B - Zimna E. (11)
j. angielski
7 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (11)
wychowanie fizyczne
7 B - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
7 B - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
7 B - Waraczyński M. (3 Wf)
3 09:20-10:05 j. angielski
7 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (11)
język niemiecki
7 B - Lisowska D. (11)
biologia
7 B - Ordza T. (12)
j. angielski
7 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
religia
7 B rel - Frąckowiak Z. (13 BCH)
4 10:20-11:05 historia
7 B - Snuszka A. (11)
chemia
7 B - Ordza T. (11)
fizyka
7 B - Tomiak M. (11)
matematyka
7 B - Wojciechowska S. (11)
fizyka
7 B - Tomiak M. (16)
5 11:15-12:00 j. polski
7 B - Grzelak A. (11)
j. polski
7 B - Grzelak A. (11)
matematyka
7 B - Wojciechowska S. (13 BCH)
j. polski
7 B - Grzelak A. (13 BCH)
matematyka
7 B - Wojciechowska S. (13 BCH)
6 12:15-13:00 chemia
7 B - Ordza T. (15)
biologia
7 B - Ordza T. (11)
muzyka
7 B - Leśniak G. (13 BCH)
j. polski
7 B - Grzelak A. (13 BCH)
plastyka
7 B - Witek A. (13 BCH)
7 13:10-13:55 wychowanie fizyczne
7 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
7 B - Grzelak A. (13 BCH)
język niemiecki
7 B - Lisowska D. (13 BCH)
8 14:05-14:50 zajęcia z wychowawcą
7 B - Jóźwiak - Tadyszak E. (13 BCH)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 8 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 historia
8 A - Snuszka A. (13 BCH)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (13 BCH)
chemia
8 A - Ordza T. (15)
informatyka
8 A - Dominiak D. (17 K)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
2 08:25-09:10 j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
zajęcia z wychowawcą
8 A - Ordza T. (16)
chemia
8 A - Ordza T. (13 BCH)
historia
8 A - Snuszka A. (13 BCH)
3 09:20-10:05 j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
j. polski
8 A - Grzelak A. (13 BCH)
geografia
8 A - Zimna E. (13 BCH)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Snuszka A. (16)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
4 10:20-11:05 wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
5 11:15-12:00 matematyka
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
biologia
8 A - Ordza T. (13 BCH)
fizyka
8 A - Tomiak M. (16)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
6 12:15-13:00 edukacja dla bezpieczeństwa
8 A - Wojciechowska S. (13 BCH)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Snuszka A. (13 BCH)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (12)
matematyka
8 A - Wojciechowska S. (17 K)
fizyka
8 A - Tomiak M. (15)
7 13:10-13:55 matematyka
8 A - Wojciechowska S. (17 K)
j. angielski
8 A - Jóźwiak - Tadyszak E. (17 K)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17 K)
religia
8 A rel - Frąckowiak Z. (15)
8 14:05-14:50 etyka
8 A et. - Borkowska M. (8 Lo)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (15)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Dziennik Klasa I A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (4)
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (4)
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (4)
11:15-12:00
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
1 A et
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (4)
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (4)
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (4)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
12:15-13:00
religia
Frąckowiak Z. (4)
1 A rel
07:30-08:15
informatyka
Witek A. (17 K)
08:25-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Witek A. (4)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Witek A. (3 Wf)
11:15-12:00
religia
Frąckowiak Z. (4)
1 A rel

Dziennik Klasa II A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
10:20-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Hołodowska M. (RS1)
14:05-14:50
j. angielski
Idczak E. (RS1)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Hołodowska M. (3 Wf)
12:15-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Hołodowska M. (RS1)
11:15-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Hołodowska M. (RS1)
15:00-15:45
informatyka
Hołodowska M. (17 K)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Hołodowska M. (3 Wf)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (RS1)
13:10-13:55
etyka
Borkowska M. (RS3)
2 A et
13:10-13:55
religia
Frąckowiak Z. (RS1)
2 A rel
14:05-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Hołodowska M. (3 Wf)
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Hołodowska M. (RS1)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Hołodowska M. (3 Wf)
11:15-12:00
j. angielski
Idczak E. (RS1)
12:15-13:00
religia
Frąckowiak Z. (RS1)
2 A rel

Dziennik Klasa II B - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (RS1)
08:25-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
07:30-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)
08:25-09:10
religia
Frąckowiak Z. (RS1)
2 B rel
09:20-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)
10:20-11:05
j. angielski
Idczak E. (RS1)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
12:15-13:00
informatyka
Kaźmierczak J. (17 K)
07:30-09:10
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)
09:20-10:05
etyka
Borkowska M. (RS3)
2 B et
09:20-10:05
religia
Frąckowiak Z. (RS1)
2 B rel
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (17 K)
11:15-12:00
j. angielski
Idczak E. (RS1)
07:30-09:10
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)
09:20-10:05
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
10:20-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (RS1)

Dziennik Klasa III A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (RS2)
11:15-12:00
j. angielski
Idczak E. (RS2)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
08:25-12:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (RS2)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
08:25-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (RS2)
10:20-11:05
etyka
Borkowska M. (RS3)
3 A et
10:20-11:05
religia
Frąckowiak Z. (RS2)
3 A rel
11:15-12:00
informatyka
Idczak E. (17 K)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
07:30-10:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (RS2)
10:20-11:05
religia
Frąckowiak Z. (RS2)
3 A rel
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (RS2)
08:25-11:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (RS2)

Dziennik Klasa III B - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
12:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (RS2)
14:05-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)
11:15-12:00
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)
12:15-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)
15:00-15:45
informatyka
Pietrowska A. (17 K)
11:15-12:00
etyka
Borkowska M. (RS3)
3 B et
11:15-12:00
religia
Frąckowiak Z. (RS2)
3 B rel
12:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (RS2)
14:05-15:45
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)
11:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (3 Wf)
14:05-14:50
religia
Frąckowiak Z. (RS2)
3 B rel
10:20-11:05
wychowanie fizyczne
Pietrowska A. (3 Wf)
11:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Pietrowska A. (RS2)