Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 A » 4 B » 5 A » 5 B » 6 A » 7 A » 8 A

Plany różnych dzienników

» 1 A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 1 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 informatyka
4 A - Dominiak D. (17 K)
j. polski
4 A - Szajerska A. (12)
przyroda
4 A - Foltyniak D. (12)
2 08:20-09:05 j. polski
4 A - Szajerska A. (12)
plastyka
4 A - Bura B. (12)
j. angielski
4 A - Biedny J. (12)
3 09:15-10:00 matematyka
4 A - Lechna N. (12)
matematyka
4 A - Lechna N. (12)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
4 A - Lechna N. (12)
technika
4 A - Tomiak M. (12)
4 10:15-11:00 wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
4 A - Lechna N. (17 K)
historia
4 A - Kawka C. (12)
zajęcia z wychowawcą
4 A - Szajerska A. (12)
5 11:10-11:55 j. angielski
4 A - Ficek B. (12)
wychowanie fizyczne
4 A - Waraczyński M. (3 Wf)
przyroda
4 A - Foltyniak D. (12)
j. polski
4 A - Szajerska A. (12)
etyka
4 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
4 A rel - Gabryel E. (12)
6 12:15-13:00 j. polski
4 A - Szajerska A. (12)
j. angielski
4 A - Biedny J. (12)
muzyka
4 A - Leśniak G. (12)
7 13:10-13:55 j. polski
4 A - Szajerska A. (12)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 4 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
4 B - Kawka C. (14)
j. polski
4 B - Grzelak A. (14)
2 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
informatyka
4 B - Dominiak D. (17 K)
wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
4 B - Grzelak A. (14)
matematyka
4 B - Gorzelak H. (14)
3 09:15-10:00 przyroda
4 B - Foltyniak D. (14)
religia
4 B - Gabryel E. (14)
j. polski
4 B - Grzelak A. (14)
muzyka
4 B - Leśniak G. (14)
przyroda
4 B - Foltyniak D. (14)
4 10:15-11:00 j. angielski
4 B - Ficek B. (14)
j. polski
4 B - Grzelak A. (14)
matematyka
4 B - Gorzelak H. (14)
wychowanie fizyczne
4 B - Waraczyński M. (3 Wf)
technika
4 B - Tomiak M. (14)
5 11:10-11:55 matematyka
4 B - Gorzelak H. (14)
matematyka
4 B - Gorzelak H. (14)
j. angielski
4 B - Biedny J. (14)
wychowanie do życia w rodzinie
4 B wdż - Tomiak M. (14)
6 12:15-13:00 j. polski
4 B - Grzelak A. (14)
j. angielski
4 B - Biedny J. (14)
plastyka
4 B - Bura B. (14)
7 13:10-13:55 zajęcia z wychowawcą
4 B - Grzelak A. (14)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 j. polski
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
etyka
5 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
5 A rel - Sienkiewicz - Rzezak M. (13 BCH)
matematyka
5 A - Gorzelak H. (13 BCH)
2 08:20-09:05 j. polski
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
j. polski
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
muzyka
5 A - Leśniak G. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
geografia
5 A - Foltyniak D. (13 BCH)
3 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
plastyka
5 A - Bura B. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
historia
5 A - Kawka C. (13 BCH)
4 10:15-11:00 matematyka
5 A - Gorzelak H. (13 BCH)
historia
5 A - Kawka C. (13 BCH)
j. angielski
5 A - Ficek B. (13 BCH)
j. polski
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3 Wf)
5 11:10-11:55 biologia
5 A - Ordza T. (13 BCH)
informatyka
5 A - Lechna N. (17 K)
technika
5 A - Tomiak M. (13 BCH)
zajęcia z wychowawcą
5 A - Jaroma A. (13 BCH)
j. angielski
5 A - Biedny J. (13 BCH)
6 12:15-13:00 matematyka
5 A - Gorzelak H. (13 BCH)
matematyka
5 A - Gorzelak H. (13 BCH)
j. angielski
5 A - Biedny J. (13 BCH)
wychowanie do życia w rodzinie
5 A - Tomiak M. (13 BCH)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 religia
5 B rel - Sienkiewicz - Rzezak M. (16)
etyka
5 B et - Borkowska M. (8 Lo)
wychowanie do życia w rodzinie
5 B wdż - Tomiak M. (16)
historia
5 B - Kawka C. (16)
2 08:20-09:05 matematyka
5 B - Gorzelak H. (16)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (16)
j. polski
5 B - Jaroma A. (16)
technika
5 B - Tomiak M. (16)
3 09:15-10:00 j. polski
5 B - Jaroma A. (16)
historia
5 B - Kawka C. (16)
muzyka
5 B - Leśniak G. (16)
j. polski
5 B - Jaroma A. (16)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (16)
4 10:15-11:00 biologia
5 B - Ordza T. (16)
j. polski
5 B - Jaroma A. (16)
geografia
5 B - Foltyniak D. (16)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (16)
j. angielski
5 B - Biedny J. (16)
5 11:10-11:55 zajęcia z wychowawcą
5 B - Foltyniak D. (16)
j. polski
5 B - Jaroma A. (16)
plastyka
5 B - Bura B. (16)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
6 12:15-13:00 informatyka
5 B - Lechna N. (17 K)
j. angielski
5 B - Ficek B. (16)
7 13:10-13:55 j. angielski
5 B - Biedny J. (16)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
8 14:05-14:50 wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3 Wf)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 6 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 j. polski
6 A - Szajerska A. (12)
informatyka
6 A - Lechna N. (17 K)
religia
6 A rel - Sienkiewicz - Rzezak M. (12)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
2 08:20-09:05 biologia
6 A - Ordza T. (17 K)
historia
6 A - Kawka C. (16)
j. polski
6 A - Szajerska A. (15)
j. polski
6 A - Szajerska A. (13 BCH)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
3 09:15-10:00 j. polski
6 A - Szajerska A. (17 K)
zajęcia z wychowawcą
6 A - Waraczyński M. (17 K)
technika
6 A - Tomiak M. (12)
j. polski
6 A - Szajerska A. (13 BCH)
j. angielski
6 A - Biedny J. (15)
4 10:15-11:00 j. polski
6 A - Szajerska A. (17 K)
matematyka
6 A - Lechna N. (17 K)
plastyka
6 A - Bura B. (12)
muzyka
6 A - Leśniak G. (15)
matematyka
6 A - Lechna N. (13 BCH)
5 11:10-11:55 wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. angielski
6 A - Biedny J. (12)
matematyka
6 A - Lechna N. (17 K)
matematyka
6 A - Lechna N. (1)
historia
6 A - Kawka C. (17 K)
6 12:15-13:00 j. angielski
6 A - Ficek B. (17 K)
wychowanie fizyczne
6 A - Waraczyński M. (3 Wf)
etyka
6 A et - Borkowska M. (8 Lo)
wychowanie do życia w rodzinie
6 A wdż - Tomiak M. (15)
geografia
6 A - Foltyniak D. (12)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 7 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 etyka
7 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
7 A rel - Sienkiewicz - Rzezak M. (1)
matematyka
7 A - Lechna N. (1)
geografia
7 A - Foltyniak D. (1)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
wychowanie do życia w rodzinie
7 A wdż - Tomiak M. (1)
2 08:20-09:05 matematyka
7 A - Lechna N. (1)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (1)
biologia
7 A - Ordza T. (1)
zajęcia z wychowawcą
7 A - Kawka C. (1)
informatyka
7 A - Lechna N. (17 K)
3 09:15-10:00 fizyka
7 A - Nowak E. (1)
j. polski
7 A - Szajerska A. (1)
j. polski
7 A - Szajerska A. (1)
historia
7 A - Kawka C. (1)
matematyka
7 A - Lechna N. (1)
4 10:15-11:00 fizyka
7 A - Nowak E. (1)
j. polski
7 A - Szajerska A. (1)
muzyka
7 A - Leśniak G. (1)
matematyka
7 A - Lechna N. (1)
geografia
7 A - Foltyniak D. (1)
5 11:10-11:55 j. polski
7 A - Szajerska A. (1)
chemia
7 A - Ordza T. (15)
j. angielski
7 A - Ficek B. (1)
chemia
7 A - Ordza T. (15)
j. polski
7 A - Szajerska A. (1)
6 12:15-13:00 wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
biologia
7 A - Ordza T. (15)
historia
7 A - Kawka C. (1)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (1)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
7 13:10-13:55 j. angielski
7 A - Biedny J. (1)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3 Wf)
plastyka
7 A - Bura B. (1)
j. angielski
7 A - Biedny J. (1)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 8 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 fizyka
8 A - Nowak E. (15)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (15)
j. polski
8 A - Grzelak A. (15)
chemia
8 A - Ordza T. (15)
etyka
8 A et - Borkowska M. (8 Lo)
religia
8 A rel - Sienkiewicz - Rzezak M. (15)
2 08:20-09:05 fizyka
8 A - Nowak E. (15)
matematyka
8 A - Lechna N. (15)
matematyka
8 A - Lechna N. (17 K)
j. angielski
8 A - Biedny J. (17 K)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Kawka C. (15)
3 09:15-10:00 j. polski
8 A - Grzelak A. (15)
zajęcia z wychowawcą
8 A - Ordza T. (15)
informatyka
8 A - Lechna N. (17 K)
j. angielski
8 A - Biedny J. (17 K)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
4 10:15-11:00 matematyka
8 A - Lechna N. (15)
j. angielski
8 A - Ficek B. (15)
chemia
8 A - Ordza T. (15)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17 K)
historia
8 A - Kawka C. (15)
5 11:10-11:55 j. angielski
8 A - Biedny J. (15)
j. polski
8 A - Grzelak A. (1)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17 K)
geografia
8 A - Foltyniak D. (15)
6 12:15-13:00 biologia
8 A - Ordza T. (15)
j. polski
8 A - Grzelak A. (1)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
8 A - Lechna N. (15)
7 13:10-13:55 wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3 Wf)
matematyka
8 A - Lechna N. (17 K)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Kawka C. (15)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (15)
8 14:05-14:50 edukacja dla bezpieczeństwa
8 A - Waraczyński M. (17 K)
historia
8 A - Kawka C. (15)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Dziennik 1 A - Dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
09:15-10:00
wychowanie fizyczne
Barcka M. (3 Wf)
10:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
13:10-13:55
religia
Gabryel E. (R3)
1 A rel
10:15-11:00
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
1 A et
11:10-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (R3)
14:05-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Barcka M. (R3)
11:10-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (R3)
09:15-10:00
wychowanie fizyczne
Barcka M. (3 Wf)
10:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
informatyka
Barcka M. (17 K)
11:10-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
13:10-13:55
religia
Gabryel E. (R3)
1 A rel

Dziennik 1 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (R3)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (R3)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (R3)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (R3)
10:15-11:00
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
1 B et
10:15-11:00
religia
Gabryel E. (R3)
1 B rel
07:30-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (R3)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)
07:30-08:15
informatyka
Adamek P. (17 K)
08:20-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (R3)
08:20-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Adamek P. (R3)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Adamek P. (3 Wf)
12:15-13:00
religia
Gabryel E. (2)
1 B rel

Dziennik 2 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:20-09:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
09:15-10:00
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
2 A et
09:15-10:00
religia
Gabryel E. (5)
2 A rel
10:15-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
07:30-08:15
religia
Gabryel E. (5)
2 A rel
08:20-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
08:20-09:05
j. angielski
Idczak E. (5)
09:15-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (5)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
09:15-10:00
j. angielski
Idczak E. (5)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Idczak E. (3 Wf)
11:10-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
12:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
13:10-13:55
informatyka
Idczak E. (17 K)

Dziennik 2 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:20-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
11:10-11:55
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
2 B et
11:10-11:55
religia
Gabryel E. (11)
2 B rel
12:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
07:30-08:15
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (3 Wf)
08:20-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
12:15-13:00
religia
Gabryel E. (11)
2 B rel
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (11)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (3 Wf)
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (11)
08:20-09:05
j. angielski
Idczak E. (11)
09:15-10:00
informatyka
Siedlik M. (17 K)
10:15-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (3 Wf)

Dziennik 3 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:20-09:05
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)
09:15-10:00
j. angielski
Idczak E. (2)
10:15-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
12:15-13:00
etyka
Borkowska M. (8 Lo)
3 A et
12:15-13:00
religia
Gabryel E. (2)
3 A rel
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
11:10-11:55
religia
Gabryel E. (2)
3 A rel
08:20-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)
12:15-13:00
informatyka
Kaźmierczak J. (17 K)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Kaźmierczak J. (3 Wf)
11:10-11:55
j. angielski
Idczak E. (2)
07:30-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (2)