Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 A » 5 A » 5 B » 6 A » 6 B » 7 A » 8 A

Plany różnych dzienników

» 1A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 1B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 matematyka
4 A - Lasek N. (2)
j. angielski
4 A chł ja - Ficek B. (2)
informatyka
4 A dzi inf - Dominiak D. (17)
muzyka
4 A - Strzelczuk M. (2)
wychowanie fizyczne
4 A chł wf - Waraczyński M. (2)
wychowanie fizyczne
4 A dzi wf - Lewandowska K. (3)
2 08:20-09:05 j. angielski
4 A chł ja - Ficek B. (2)
wychowanie fizyczne
4 A dzi wf - Lewandowska K. (Provital)
informatyka
4 A chł inf - Dominiak D. (17)
j. angielski
4 A dzi ja - Biedny J. (2)
matematyka
4 A - Lasek N. (2)
wychowanie fizyczne
4 A chł wf - Waraczyński M. (2)
wychowanie fizyczne
4 A dzi wf - Lewandowska K. (Provital)
przyroda
4 A - Foltyniak D. (2)
3 09:15-10:00 przyroda
4 A - Foltyniak D. (2)
j. polski
4 A - Jachalska B. (2)
j. polski
4 A - Jachalska B. (2)
matematyka
4 A - Lasek N. (2)
etyka
4 A et - Borkowska M. (R4 (psych/ped))
religia
4 A rel - Religia W. (2)
4 10:15-11:00 zajęcia z wychowawcą
4 A - Snuszka A. (2)
matematyka
4 A - Lasek N. (2)
technika
4 A - Tomiak M. (2)
j. polski
4 A - Jachalska B. (2)
j. polski
4 A - Jachalska B. (2)
5 11:10-11:55 historia
4 A - Snuszka A. (2)
j. angielski
4 A chł ja - Ficek B. (2)
wychowanie fizyczne
4 A dzi wf - Lewandowska K. (Provital)
j. polski
4 A - Jachalska B. (2)
6 12:15-13:00 wychowanie fizyczne
4 A chł wf - Waraczyński M. (3)
wychowanie fizyczne
4 A chł wf - Waraczyński M. (3)
j. angielski
4 A dzi ja - Biedny J. (2)
j. angielski
4 A dzi ja - Biedny J. (2)
7 13:10-13:55 plastyka
4 A - Bura B. (2)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 j. angielski
5 A - Biedny J. (12)
religia
5 A rel - Religia W. (12)
informatyka
5 A - Lasek N. (17)
biologia
5 A - Ordza T. (15)
2 08:20-09:05 geografia
5 A - Foltyniak D. (12)
j. angielski
5 A - Ficek B. (12)
plastyka
5 A - Bura B. (12)
j. polski
5 A - Jachalska B. (12)
j. polski
5 A - Jachalska B. (12)
3 09:15-10:00 matematyka
5 A - Gorzelak H. (12)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3)
technika
5 A - Tomiak M. (12)
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3)
j. polski
5 A - Jachalska B. (12)
4 10:15-11:00 wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3)
j. polski
5 A - Jachalska B. (12)
j. polski
5 A - Jachalska B. (12)
j. angielski
5 A - Biedny J. (12)
muzyka
5 A - Strzelczuk M. (12)
5 11:10-11:55 etyka
5 A et - Borkowska M. (R4 (psych/ped))
wychowanie fizyczne
5 A - Waraczyński M. (3)
matematyka
5 A - Gorzelak H. (12)
historia
5 A - Snuszka A. (12)
6 12:15-13:00 matematyka
5 A - Gorzelak H. (12)
zajęcia z wychowawcą
5 A - Gorzelak H. (12)
matematyka
5 A - Gorzelak H. (12)
7 13:10-13:55 historia
5 A - Snuszka A. (12)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 5 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 j. polski
5 B - Grzelak A. (14)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3)
muzyka
5 B - Strzelczuk M. (14)
2 08:20-09:05 j. polski
5 B - Grzelak A. (14)
wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3)
j. polski
5 B - Grzelak A. (14)
historia
5 B - Snuszka A. (14)
historia
5 B - Snuszka A. (14)
3 09:15-10:00 informatyka
5 B - Lasek N. (17)
j. polski
5 B - Grzelak A. (14)
j. angielski
5 B - Biedny J. (14)
j. polski
5 B - Grzelak A. (14)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (14)
4 10:15-11:00 matematyka
5 B - Gorzelak H. (14)
j. angielski
5 B - Biedny J. (14)
plastyka
5 B - Bura B. (14)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (14)
geografia
5 B - Foltyniak D. (14)
5 11:10-11:55 wychowanie fizyczne
5 B - Waraczyński M. (3)
matematyka
5 B - Gorzelak H. (14)
biologia
5 B - Ordza T. (14)
zajęcia z wychowawcą
5 B - Grzelak A. (14)
technika
5 B - Tomiak M. (14)
6 12:15-13:00 j. angielski
5 B - Ficek B. (14)
wychowanie do życia w rodzinie
5 B wdż - Tomiak M. (14)
religia
5 B - Religia W. (14)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 6 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 j. polski
6 A - Jaroma A. (13)
wychowanie fizyczne
6 A - Lewandowska K. (3)
j. polski
6 A - Jaroma A. (13)
j. angielski
6 A - Biedny J. (13)
2 08:20-09:05 matematyka
6 A - Gorzelak H. (13)
historia
6 A - Snuszka A. (13)
j. polski
6 A - Jaroma A. (13)
matematyka
6 A - Gorzelak H. (13)
wychowanie fizyczne
6 A - Lewandowska K. (13)
3 09:15-10:00 historia
6 A - Snuszka A. (13)
j. angielski
6 A - Biedny J. (13)
muzyka
6 A - Strzelczuk M. (13)
j. polski
6 A - Jaroma A. (13)
technika
6 A - Tomiak M. (13)
4 10:15-11:00 biologia
6 A - Ordza T. (13)
j. angielski
6 A - Ficek B. (13)
matematyka
6 A - Gorzelak H. (13)
j. polski
6 A - Jaroma A. (13)
matematyka
6 A - Gorzelak H. (13)
5 11:10-11:55 wychowanie fizyczne
6 A - Lewandowska K. (14)
informatyka
6 A - Lasek N. (17)
plastyka
6 A - Bura B. (13)
zajęcia z wychowawcą
6 A - Jaroma A. (16)
geografia
6 A - Foltyniak D. (13)
6 12:15-13:00 religia
6 A rel - Religia W. (16)
etyka
6 A et - Borkowska M. (R4 (psych/ped))
wychowanie fizyczne
6 A - Lewandowska K. (3)
7 13:10-13:55
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 6 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 matematyka
6 B - Gorzelak H. (16)
j. angielski
6 B - Biedny J. (16)
plastyka
6 B - Bura B. (16)
j. polski
6 B - Jaroma A. (16)
matematyka
6 B - Gorzelak H. (16)
2 08:20-09:05 j. polski
6 B - Jaroma A. (16)
biologia
6 B - Ordza T. (16)
geografia
6 B - Foltyniak D. (16)
j. polski
6 B - Jaroma A. (16)
informatyka
6 B - Lasek N. (17)
3 09:15-10:00 j. polski
6 B - Jaroma A. (16)
matematyka
6 B - Gorzelak H. (16)
j. polski
6 B - Jaroma A. (16)
j. angielski
6 B - Biedny J. (16)
historia
6 B - Snuszka A. (16)
4 10:15-11:00 zajęcia z wychowawcą
6 B - Foltyniak D. (16)
historia
6 B - Snuszka A. (16)
wychowanie fizyczne
6 B - Waraczyński M. (3)
wychowanie fizyczne
6 B - Waraczyński M. (3)
wychowanie fizyczne
6 B - Waraczyński M. (3)
5 11:10-11:55 j. angielski
6 B - Ficek B. (16)
wychowanie fizyczne
6 B - Waraczyński M. (3)
matematyka
6 B - Gorzelak H. (16)
muzyka
6 B - Strzelczuk M. (16)
6 12:15-13:00 religia
6 B - Religia W. (16)
technika
6 B - Tomiak M. (16)
7 13:10-13:55 wychowanie do życia w rodzinie
6 B wdż - Tomiak M. (16)
8 14:05-14:50
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 7 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3)
matematyka
7 A - Lasek N. (15)
chemia
7 A - Ordza T. (15)
matematyka
7 A - Lasek N. (12)
geografia
7 A - Foltyniak D. (15)
wychowanie do życia w rodzinie
8 A wdż - Tomiak M. (17)
2 08:20-09:05 matematyka
7 A - Lasek N. (15)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (15)
biologia
7 A - Ordza T. (15)
chemia
7 A - Ordza T. (15)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3)
3 09:15-10:00 j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
historia
7 A - Snuszka A. (15)
informatyka
7 A - Lasek N. (17)
historia
7 A - Snuszka A. (12)
muzyka
7 A - Strzelczuk M. (15)
4 10:15-11:00 j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
j. polski
7 A - Grzelak A. (15)
fizyka
7 A - Tomiak M. (15)
5 11:10-11:55 j. angielski
7 A - Biedny J. (15)
j. angielski
7 A - Biedny J. (15)
fizyka
7 A - Tomiak M. (15)
j. angielski
7 A - Ficek B. (15)
matematyka
7 A - Lasek N. (15)
6 12:15-13:00 biologia
7 A - Ordza T. (15)
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3)
geografia
7 A - Foltyniak D. (15)
język niemiecki
7 A - Lisowska D. (15)
zajęcia z wychowawcą
7 A - Waraczyński M. (15)
7 13:10-13:55 religia
7 A - Religia W. (15)
etyka
7 A et - Borkowska M. (R4 (psych/ped))
wychowanie fizyczne
7 A - Waraczyński M. (3)
8 14:05-14:50 plastyka
7 A - Bura B. (15)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Klasa 8 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:30-08:15 biologia
8 A - Ordza T. (15)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (13)
wychowanie fizyczne
8 A - Lewandowska K. (Provital)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17)
wychowanie do życia w rodzinie
8 A wdż - Tomiak M. (17)
2 08:20-09:05 edukacja dla bezpieczeństwa
8 A - Waraczyński M. (17)
zajęcia z wychowawcą
8 A - Lasek N. (14)
fizyka
8 A - Tomiak M. (17)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17)
fizyka
8 A - Tomiak M. (15)
3 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3)
matematyka
8 A - Lasek N. (12)
j. polski
8 A - Grzelak A. (15)
chemia
8 A - Ordza T. (15)
matematyka
8 A - Lasek N. (17)
4 10:15-11:00 matematyka
8 A - Lasek N. (12)
wychowanie fizyczne
8 A - Waraczyński M. (3)
j. angielski
8 A - Biedny J. (17)
matematyka
8 A - Lasek N. (17)
wiedza o społeczeństwie
8 A - Snuszka A. (17)
5 11:10-11:55 j. polski
8 A - Grzelak A. (17)
j. angielski
8 A - Ficek B. (16)
matematyka
8 A - Lasek N. (12)
j. angielski
8 A - Biedny J. (17)
wychowanie fizyczne
8 A - Lewandowska K. (3)
6 12:15-13:00 historia
8 A - Snuszka A. (17)
chemia
8 A - Ordza T. (15)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17)
historia
8 A - Snuszka A. (17)
informatyka
8 A - Lasek N. (17)
7 13:10-13:55 wiedza o społeczeństwie
8 A - Snuszka A. (17)
j. polski
8 A - Grzelak A. (17)
geografia
8 A - Foltyniak D. (17)
język niemiecki
8 A - Lisowska D. (17)
8 14:05-14:50 j. angielski
8 A - Biedny J. (17)
religia
8 A rel - Religia W. (17)
9 15:00-15:45
10 15:45-16:30

Dziennik 1A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:10-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (1)
14:05-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
09:15-10:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (3)
10:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
11:10-11:55
informatyka
Kaźmierczak J. (17)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (1)
13:10-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
14:05-14:50
religia
Religia W. (1)
1 A rel
10:15-11:00
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
1 A et
11:10-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
14:05-14:50
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (3)
10:15-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)

Dziennik 1B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-08:15
j. angielski
Idczak E. (1)
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
10:15-11:00
informatyka
Kaźmierczak J. (1)
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
07:30-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
11:10-11:55
j. angielski
Idczak E. (1)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
08:20-09:05
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
1 B et
08:20-09:05
religia
Fertyk J. (1)
1 B rel
09:15-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Kaźmierczak J. (1)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)

Dziennik 2 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
j. angielski
Idczak E. (5)
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
informatyka
Barcka M. (17)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Barcka M. (Provital)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (5)
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
08:20-09:05
j. angielski
Idczak E. (R3)
09:15-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
07:30-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Barcka M. (Provital)
07:30-08:15
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
2 A et
07:30-08:15
religia
Fertyk J. (R3)
2 A rel
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Barcka M. (Provital)

Dziennik 2 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
09:15-10:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
10:15-13:55
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
11:10-11:55
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
12:15-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
11:10-13:00
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
13:10-13:55
j. angielski
Idczak E. (R3)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (Provital)
11:10-11:55
j. angielski
Idczak E. (R3)
12:15-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)
10:15-11:00
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
2 B et
10:15-11:00
religia
Religia W. (R3)
2 B rel
11:10-11:55
informatyka
Barcka M. (17)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (R3)
13:10-14:50
edukacja wczesnoszkolna
Barcka M. (R3)

Dziennik 3 A - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:20-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
10:15-11:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (3)
11:10-11:55
j. angielski
Idczak E. (5)
08:20-09:05
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
09:15-10:00
informatyka
Idczak E. (17)
10:15-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (3)
07:30-08:15
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
08:20-09:05
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
3 A et
08:20-09:05
religia
Fertyk J. (5)
3 A rel
09:15-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
07:30-10:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
07:30-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Idczak E. (5)
11:10-11:55
j. angielski
Idczak E. (5)
12:15-13:00
wychowanie fizyczne
Lewandowska K. (3)

Dziennik 3 B - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:20-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
12:15-13:00
j. angielski
Idczak E. (11)
07:30-08:15
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (11)
08:20-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
07:30-08:15
etyka
Borkowska M. (R4 (psych/ped))
3 B et
07:30-08:15
religia
Fertyk J. (11)
3 B rel
08:20-09:05
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (3)
09:15-11:00
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
07:30-09:05
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
09:15-10:00
informatyka
Siedlik M. (17)
10:15-11:00
j. angielski
Idczak E. (11)
07:30-09:05
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)
09:15-10:00
wychowanie fizyczne
Waraczyński M. (11)
10:15-11:55
edukacja wczesnoszkolna
Siedlik M. (11)