fbpx

Stwierdzeniem zakażenia COVID-19

W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u jednego z naszych pracowników obsługi, decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu kwarantanną zostaną objęte wyłącznie osoby z bezpośredniego kontaktu.

Klasy 1-3 i oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie. Zgodnie z zaleceniem PSSE w Poznaniu prosimy o obserwowanie dzieci. Jednocześnie zwracamy się z apelem o rozwagę, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów o niezwłoczny kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. Przypominamy także wszystkim uczniom, że dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich, konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad przebywania i przemieszczania się na terenie szkoły, zachowywania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

Dyrekcja Szkoły