fbpx
Plecy

Co nas wyróżnia?

Położona w zabytkowym pałacu, w otoczeniu pięknego parku szkoła jest niewielka, lecz bogata w tradycje. W naszej szkole pomagamy Rodzicom w staraniach, aby z ich dzieci wyrośli odpowiedzialni, mądrzy i szczęśliwi dorośli. Nie tylko uczymy, ale i kształtujemy postawy naszych uczniów.
Szkoła – prowadzona przez Stowarzyszenie ``Dla Przyszłości`` – pracuje na zasadach obowiązujacych placówki publiczne, jest nieodpłatna.

Nauka w niewielkich oddziałach klasowych, serdeczna atmosfera:

- zapewniamy naukę w niewielkich oddziałach klasowych;
- szanujemy indywidualność każdego ucznia, staramy się dobrze poznać i rozwijać jego zainteresowania, odpowiadać na jego indywidualne potrzeby;

Wpajamy zamiłowanie do aktywności fizycznej:

Poza regularnymi zajęciami z w-f:
- organizujemy cotygodniowe zajęcia na plywalni w Tarnowie Pogórnym;
- prowadzimy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
- organizujemy marszobiegi i rajdy rowerowe, wiosenne i jesienne pikniki rodzinne w parku;
- organizujemy dodatkowe zajęcia sportowe;
- wyjeżdżamy na wycieczki do muzeów, kin, teatrów oraz krajoznawczo-turystyczne;

Dzięki aktywności dzieci i kadry zapracowaliśmy na takie odznaczenia, jak:

- Szkoła z klasą;
- Szkoła bez przemocy;
- Szkoła Odkrywcow Talentów;
- Bezpieczna klasa Skoda AutoLab
- Szkoła Partnerska Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza

Pokazujemy, jak ważne jest pomaganie innym:

- wolontariat
- zbiórkę nakrętek
- organizujemy zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci z Polski i innych krajów oraz dla zwierząt ze schronisk;
- bierzemy udział w krajowych i międzynarodowych akcjach

Kształtujemy odpowiedzialność za przyrodę:

- Organizujemy projekty ekologiczne;
- Uczestniczymy w akcjach na rzecz ochrony środowiska, np. „Sprzątanie świata”;
- Dbamy o zieleń wokół szkoły – wiosenne i jesienne porządki w parku;

Pomagamy sobie nawzajem:

- oferujemy pomoc ze strony szkolnego psychologa, pedagoga i logopedy;
- prowadzimy świetlicę, gdzie można spędzić wartościowo czas po zajęciach i uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych;
- uspołeczniamy i integrujemy uczniów przez działalność koleżanki/ kolegi, młodszego kolegi;
- w pracy z uczniami wprowadzamy elementy metody tutoringu rozwojowego;

Bierzemy udział w międzynarodowych projektach:

- ``Adore My Origin`` (wizyty lektorów-wolontariuszy z różnych krajów), projekt realizowany przez organizację AIESEC;
- ``Ecosystems near ours schools`` - eTwinning
- ``AROMATIC GARDEN`` - eTwinning
- ``Rendez-vous with amphibian`` - eTwinning
- ``CHEMICAL CARNIVAL WITH MARIA SKŁODOWSKA-CURIE``- eTwinning

Pomagamy rozwijać pasje i kreatywność:

- oferujemy liczne koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, w tym koło matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, teatralne, muzyczne (szkolna orkiestra, chór, nauka i doskonalenie gry na instrumentach: flażolet, gitara, pianino, bębny ), koło języka angielskiego, plastyczne, SKS (piłka nożna, akrobatyka), tenis stołowy czy wolontariat
- przygotowujemy do konkursów w różnych dziedzinach, m.in. do konkursów przedmiotowych, konkursów w śpiewaniu, recytowaniu, rysowaniu lub malowaniu;
- dbamy o kształtowanie wrażliwości na sztukę: uczymy gry na flażolecie, gitarze, pianinie, bębnach, organizujemy wycieczki do muzeów, kin i teatrów, organizujemy występy muzyczne i teatralne dzieci;
- w pracy z uczniami wprowadzamy elementy metody tutoringu rozwojowego;