fbpx
Plecy

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Słuchamy wychowawcy.
2. Mówimy zawsze prawdę.
3. Szanujemy siebie nawzajem i rzeczy innych.
4. Nie krzyczymy.
5. Dbamy o zabawki i wyposażenie świetlicy.
6. Wszyscy bierzemy udział w zajęciach.
7. Sprzątamy po sobie.
8. Bawimy się tak, aby nie wyrządzać krzywdy innym, nie sprawić przykrości
i nie przeszkadzać innym.
9. Dzielimy się zabawkami z innymi.
10. Słuchamy, gdy ktoś inny mówi.
11. Zawsze zgłaszamy nauczycielowi przybycie do świetlicy
12. Zawsze prosimy wychowawcę o zgodę na wyjście do toalety itp.
13. Zawsze zgłaszamy u wychowawcy wyjście ze świetlicy do domu.