fbpx
Plecy

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”  jest organem prowadzącym Szkołę.
Zarząd:
Prezes: Piotr Rusinowski

Wiceprezes: Roman Różański

Sekretarz: Dorota Dominiak

Skarbnik: Mirosław Tomiak.

Członkowie Zarządu: Roman Siedlik
Dariusz Leitgeber
Stanisław Rychlewski

Komisja Rewizyjna: Hanna Pieczyńska
Mariusz Matuszczak
Anna Nowak

STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W OPARCIU O DOTACJE I DAROWIZNY.
Wszelkie darowizny na działalność Stowarzyszenia prowadzącego szkołę mile widziane. WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
.

KONTO STOWARZYSZENIA
85  1610 1133 7300 0972 2000 0001

ADRES: Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”
ul. Parkowa 1
62-070 Dąbrówka
REGON: 634505083, NIP: 7772736489