fbpx

CLIL muzyczny

CLIL muzyczny odwiedził klasę szóstą.😍 Metoda dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.👍 Ewolucja muzyki, uzupełnianie tekstów piosenek, poznanie nazw instrumentów muzycznych oraz wiele innych aktywności towarzyszyło uczniom na lekcji z języka angielskiego.🎸