fbpx

Klasa 1a melduje zakończenie prac nad modułem 3

Klasa 1a melduje zakończenie prac nad modułem 3! No prawie ….🙂 Czekamy jeszcze na efekty eksperymentu z ryżem.⚗ Dzieci wkładają dużo emocji w rozmowy ze słoikami i bacznie obserwują zmiany w nim zachodzące.😍
Ta część projektu była dla naszej klasy chyba najważniejsza.💪 Moc słów, zarówno tych dobrych, jak i tych złych jest przecież przeogromna! Mam nadzieję, że moi podopieczni będą pielęgnowali dobre nawyki i dbali zwłaszcza o te “ciepłe i puchate”!😍 Ponadto meldujemy, że żadne kodowanie nie jest nam straszne, a ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające staną się od teraz jednym z najważniejszych punktów do zrealizowania w każdym tygodniu!❤