fbpx
Plecy

Legendy rycerskie

Na historii nie ma miejsca na nudę.😍 Pomimo nauki zdalnej staramy się uczyć wszystkim zmysłami.💪 Ostatnio czwartoklasiści i piątoklasiści uczyli się o rycerstwie.🆒 Klasa szósta poznawała legendy rycerskie także na j. polskim. 👍