23
Październik
calendar
30
Wrzesień
calendar
29
Wrzesień
calendar
25
Wrzesień
calendar
25
Wrzesień
calendar
24
Wrzesień
calendar
24
Wrzesień
calendar
21
Wrzesień
calendar
Dzień Przedszkolaka
00:00 - 00:00

15
Wrzesień
Dzień Kropki
00:00 - 00:00

15
Wrzesień
04
Wrzesień
szkoła (Copy)
Narodowe Czytanie Nowel
00:00 - 00:00
Dąbrówka

01
Wrzesień
szkoła (Copy)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
07:30 - 17:00
Dąbrówka

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/2ExAhgv